UBEZPIECZENIA Smarttrans 19 kwietnia 2022

Ubezpieczenia

Wszystko pod kontrolą.

OCP

Każdy z naszych podwykonawców (przewoźników), który przewozi Twój towar musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP do odpowiednio wysokiej sumy, aby w pełni zabezpieczyć Twoje interesy. Przed przystąpieniem do organizacji transportu Twojego towaru nasz spedytor zobowiązany jest sprawdzić/upewnić się ze taką polisę przewoźnik posiada i zweryfikować jej aktualność ,ważność i zgodność z naszymi standardami bezpieczeństwa.

Posiadamy dodatkowe ubezpiecznie odpowiedzialnosci cywilnej spedytora obejmujace szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy spedycji. Jest to dodatkowe zabezpieczenie i ochrona przed wszelkim ciężkim do przewidzenia ryzykiem, na które jest narażony spedytor podczas wykonywania swojej skomplikowanej operacyjno-logistycznej pracy.

OCS

Cargo

Oferujemy dodatkowe ubezpieczenie Twojego towaru gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku szkody do pełnej wartości sumy ubezpieczenia wskazanej przez Ciebie przy sporządzaniu polisy. Zakres ubezpieczenia zależy od Ciebie; może objąć nie tylko sam przewóz ale tez czynności załadunkowe/ rozładunkowe czy nawet szkody wywołane przez sile wyższą.

Zakres i elastyczność ubezpieczenia Cargo jest dużo większa niż standardowe OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) bądź OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora) i jest szczególnie przydatna przy przewozie ładunków wartościowych.

Wieloletnia współpraca z naszą partnerską agencją celną daje nam łatwą możliwość zorganizowania za Ciebie odprawy celnej Twojego ładunku, przygotowanie potrzebnej dokumentacji i pokierowanie wszelkimi niezbędnymi procedurami umożliwiającymi sprawne i szybkie dopuszczenie Twojego towaru do obrotu.

Odprawa celna

pl_PLPolski